Alive To God – Daily Thought

DW03DECEMBER15

ENGLISH

Isaiah 63:13

‘Like fine stallions racing through the desert, they never stumbled.’

  •  Life can present us with its fair share of hurdles and obstacles.
  • The Lord wants to bring us through these things without stumbling.
  • May you be like a fine stallion that never stumbles!
  • May you go your way in safety and may your foot never stumble.

Prayer: Lord, what a joy it is to know that You have my best interests at heart. I choose to walk by faith and not by sight as You help me each day of my life. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 63:13

‘Wat hulle deur die watervloede laat trek het soos ‘n perd deur die woestyn, sonder om te struikel?’

  • Die lewe kan ons konfronteer met heelwat struikelblokke en hindernisse.
  • Die Here wil ons deur hierdie dinge help sonder dat ons struikel.
  • Mag jy soos ‘n prag hings wees wat nooit struikel nie!
  • Mag jy in veiligheid deur jou lewe gaan en mag jou voet nooit struikel nie.

Gebed: Vader, ek is verheug om te weet dat U net die beste vir my op die hart dra. Ek kies om in geloof te wandel en nie deur dit wat ek sien nie, waar U my elke dag van my lewe help. Amen

www.alivetogod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: