Alive To God – Daily Thought

DW26AUG16

ENGLISH

Psalm 73:28

‘But as for me, how good it is to be near God! I have made the Sovereign LORD my shelter, and I will tell everyone about the wonderful things You do.’

  • The greatest joy in life is the knowledge and assurance that God is with us.
  • What a joy it is to know His presence as a living reality.
  • He wants to invade our lives with His presence like a cloud that surrounds us.
  • Make the Sovereign Lord your shelter and enjoy the nearness of God.

Prayer: Lord, I declare that as far as I am concerned You are the desire and longing of my heart and soul. You are my shelter and in Your presence I long to dwell. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 73:28

‘Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees; in die Here HERE het ek my toevlug gestel, om al u werk te vertel.’

  • Die grootste vreugde in die lewe is die wete en die versekering dat God met ons is.
  • Wat ‘n vreugde is die nie om sy teenwoordigheid as ‘n lewende realiteit te ken nie.
  • Hy wil ons lewens met Sy teenwoordigheid indring soos wat ‘n wolk ons omring.
  • Maak die Sowereine Here jou skuilplek en geniet die nabyheid van God.

Gebed: Vader, ek verklaar dat so ver dit my betref is U die begeerte en verlange van my hart en siel. U is my skuilplek en ek verlang om in U teenwoordigheid te leef. Amen.

 

www.alivetogod.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: