Thought for today

June-5

ENGLISH

Isaiah 54:4

‘Do not be afraid; you will not be put to shame. Do not fear disgrace; you will not be humiliated.’

–  This is the blessing God has for you: no shame and no humiliation.
–  You may have things in your past that bring you shame.
–  But He wants to do a creative, regenerative work in our lives.
–  He has a great future and a hope in store for you.

Prayer: Lord, thank you for the work that You are doing in my life. I rejoice in the knowledge that what you have planned for me is not shame and humiliation, but instead You have prepared a bright future for me. Amen.

www.AliveToGod.com

AFRIKAANS

Jesaja 54:4

‘Wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie; en vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie:… ‘

–  Dit is die seën wat God vir jou voorberei het: geen skade en geen vernedering nie.
–  Miskien het jy dinge in jou verlede waaroor jy skaam voel.
–  Maar Hy wil ‘n skeppende, herlewende werk in ons lewens doen.
–  Hy het ‘n wonderlike toekoms en ‘n hoop vir jou voorberei.

Gebed: Vader, dankie vir die werk wat U besig is om in my lewe te doen. Ek verheug my in die wete dat dit wat U vir my beplan het is nie skande of vernedering nie, maar dat U liewer ‘n skitternede toekoms vir my voorberei het

www.AliveToGod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: