Alive To God – Daily Thought

DW17NOVEMBER15

ENGLISH

Haggai 2:9

‘The glory of this present house will be greater than the glory of the former house,’ says the LORD Almighty.

 • The Lord never wants us to live life looking backwards.
 • He wants to use us and bring success from this point forward.
 • Don’t long for the past with all its attractions.
 • Believe that this is your moment and that the best is yet to come.

Prayer: Lord, may this scripture be true in my own life. I choose to forget what lies behind and I press on to what lies ahead in You. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Haggai 2:9

‘Die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die vroeëre, sê die HERE van die leërskare;…’

 • Die Here wil nie hê dat ons die heeltyd na die verlede moet terugkyk nie.
 • Hy wil ons gebruik en vir ons sukses bring van nou af vorentoe.
 • Moenie terug verlang na die aantreklike dinge van die verlede nie.
 • Glo dat hierdie jou oomblik is en dat die beste nog gaan kom.

Gebed: Vader, mag hierdie skrif in my eie lewe waar wees. Ek kies om dit wat in die verlede gebeur het te vergeet en om vorentoe te kyk na wat in U gaan plaasvind. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Hageo 2:9

‘El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera —dice el Señor Todopoderoso—. Y en este lugar concederé la paz”, afirma el Señor Todopoderoso.’

 • El Señor no quiere que vivamos nuestra vida mirando hacia el pasado.
 • Él quiere usarnos y hacernos tener éxito de acá en adelante.
 • No extrañes el pasado con todos sus atractivos.
 • Cree que éste es tu momento y que lo mejor está aún por venir.

Oración: Señor, que esta escritura sea realidad en mi vida. Elijo olvidar lo que está en el pasado, y seguir adelante con lo que me espera contigo. Amén.

www.alivetogod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: