Alive To God – Daily Thought

DW26JANUARY16

ENGLISH

Matthew 25:21

‘You have been faithful over a few things, I will make you ruler over many things.’

  • Consistently being faithful brings rewards.
  • As we are faithful over our everyday responsibilities, further doors will open.
  • Often it is the little things in which we need to be faithful.
  • As we are faithful in the little things, over time, greater things will be entrusted to us.

Prayer: Lord, as I endeavour to be faithful with the things that You have entrusted me with, I pray that You will open many new and exciting doors for me. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Matthéüs 25:21

En sy heer sê vir hom: Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel.”

  • As jy bestendig in jou getrouheid is sal jy beloon word.
  • As ons getrou is in ons daaglikse verantwoordelikhede sal verdere deure vir ons oopgemaak word.
  • Dit is dikwels die klein dinge waarin ons getrou moet wees.
  • As ons in die klein dinge getrou is sal ons later met groter dinge vertrou word.

Gebed: Vader, terwyl ek poog om getrou te wees met die dinge wat U my mee vertrou het, bid ek dat U baie nuwe en interssante deure vir my sal open. Amen

www.alivetogod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: