Alive To God – Daily Thought

DW05FEBRUARY16

ENGLISH

1 Samuel 12:22

‘For the sake of His great name the LORD will not reject His people, because the LORD was pleased to make you His own.’

 • The Lord has not and will not reject or abandon you.
 • He will never reject His own sons and daughters.
 • As His child you belong to Him.
 • Rest assured today that you belong to God and He is your Father.

Prayer: Lord, I rest secure, now and always, in the great knowledge that I belong to You and You will in no way abandon, reject or leave me. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Samuel 12:22

Want die HERE sal sy volk terwille van sy grote Naam nie verwerp nie, omdat dit die HERE behaag het om van julle vir Hom ‘n volk te maak.”

 • Die Here het en sal ook nooit vir jou verwerp of verlaat nie.
 • Hy sal nooit Sy eie seuns en dogters verwerp nie.
 • As Sy kind behoort jy aan Hom.
 • Wees vandag verseker dat jy aan God behoort en Hy is jou Vader.

Gebed: Vader, Ek rus verseker, nou en altyd, in die groot kennis dat ek aan U behoort en dat U my nooit op enige manier sal verwerp, verlaat of faal nie. Amen

www.alivetogod.com

SPANISH

1 Samuel 12:22

“Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo; de hecho él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo.”

 • El Señor no te ha rechazado ni te abandonará.
 • Él nunca rechazará a Sus propios hijos e hijas.
 • Como su hijo, le perteneces.
 • Quédate seguro de que tú le perteneces a Dios y que Él es tu Padre.

Oración: Señor, tengo la seguridad, hoy y siempre, de que te pertenezco y de que Tú nunca me abandonarás, ni me rechazarás ni me dejarás. Amén.

www.alivetogod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: