Alive To God – Daily Thought

DW24FEBRUARY16

ENGLISH

Deuteronomy 33:27

‘The eternal God is your refuge, and His everlasting arms are under you.’

 • Each one of us are being carried in His everlasting arms.
 • Knowing this allows us to weather any storms that come our way.
 • He will carry you, today and tomorrow and to the end.
 • Those same arms will carry us into His presence when we will see Him face to face.

Prayer: Lord, thank you for Your everlasting arms that carry and undergird me through the storms and challenges I face. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Deuteronomium 33:27

Die ewige God is ‘n woning, en onder-ewige arms; en Hy het die vyand voor jou uit verdrywe en gesê Verdelg!’

 • Elke een van ons word deur Sy ewige arms gedra.
 • Om dit te weet maak dit vir ons moontlik om enige storms wat na ons toe kom deur te gaan.
 • Hy sal jou vandag en mộre tot die einde, dra.
 • Daardie selfde arms sal jou dra tot in Sy teenwoordigheid  waar ons Hom van aangesig tot aangesig sal sien.

Gebed: Vader, dankie vir U ewige arms wat my dra en ondersteun deur al die storms en uitdagings wat op my pad sal kom. Amen

www.alivetogod.com

SPANISH

Deuteronomio 33:27

‘El Dios sempiterno es tu refugio; por siempre te sostiene entre sus brazos.’

 • Cada uno de nosotros estamos sostenidos por sus brazos eternos.
 • Sabiendo esto podemos pasar las tormentas que enfrentamos.
 • Él te levantará hoy, mañana y siempre.
 • Esos mismos brazos nos llevarán a Su presencia cuando lo veamos cara a cara.

Oración: Señor, gracias por tus brazos eternos que me sostienen a través de la tormentas y desafíos que enfrento. Amén.

www.alivetogod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: