Alive To God – Daily Thought

DW25FEBRUARY16

ENGLISH

John 15:15

‘I no longer call you servants, because a servant does not know his master’s business. Instead, I have called you friends.’

 • What a joy it is to know our Lord as a friend.
 • When last did you speak to this great Friend?
 • Fellowship with God is our privilege and delight.
 • Take every opportunity to connect with the One who is the lover of your soul.

Prayer: Lord, thank You for the special relationship that I can have with You, my loving Heavenly Father and my friend. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Johannes 15:15

Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het.

 • Wat ‘n vreugde is dit nie om ons Here as ‘n vriend te ken nie.
 • Wanneer het jy laas met hierdie wonderlike Vriend gepraat?
 • Gemeenskap met God is ons voorreg en behae.
 • Neem elke geleentheid om met die Een wat die minnaar van jou siel is, te verbind.

Gebed: Vader, dankie vir die spesiale verhouding wat ek met U kan hê, my liefdevolle Hemelse Vader en my Vriend. Amen

www.alivetogod.com

SPANISH

Juan 15:15

 ‘Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he llamado amigos.’

 • Qué alegría es conocer a nuestro Señor como un amigo.
 • ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con este gran Amigo?
 • La amistad con Dios en nuestro privilegio y nuestro placer.
 • Toma cada oportunidad que tengas para conectarrte con Aquel que es el amor de nuestra alma.

Oración: Señor, gracias por esa relación especial que puedo tener contigo, mi Padre celestial y mi Amigo. Amén

www.alivetogod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: