Alive To God – Daily Thought

DW18APR16

ENGLISH

Luke 1:38

‘I am the Lord’s servant,’ Mary answered. ‘May your word to me be fulfilled.’

 • The Lord never speaks to us without fulfilling what He has spoken.
 • His promises are sure and dependable.
 • If He has given you a word or a promise, you can anticipate fulfilment.
 • Let us be like Mary and expect that His word to us will come to pass.

Prayer: Lord, may Your words and Your promises to me be fulfilled and may I see Your glory and may I rejoice again, knowing that I have witnessed Your goodness. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Lukas 1:38

“En Maria sê: Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord.”

 • Die Here sal nooit met ons praat sonder om dit wat Hy spreek te vervul nie.
 • Sy beloftes is seker en betroubaar.
 • As Hy vir jou ‘n woord of ‘n belofte gegee het kan jy vervulling daarvan verwag.
 • Laat ons soos Maria wees en verwag dat Sy woord vervul sal word.

Gebed: Vader, mag U woorde en U beloftes aan my vervul word en mag ek U heerlikheid sien en mag ek weer verheug wees, wetende dat ek U goedheid aanskou het. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Lucas 1:38

“—Aquí tienes a la sierva del Señor —contestó María—. Que él haga conmigo como me has dicho.”

 • El Señor nunca nos dice algo que no hará tal y como lo ha dicho.
 • Sus promesas son seguras y fiables.
 • Si Él te ha dado Su palabra o una promesa, puedes esperar que se cumplirá.
 • Seamos como María y confiemos en que Su promesa se cumplirá.

Oración: Señor, que Tus palabras y promesas sean culminadas y que yo pueda ver Tu gloria y me pueda regocijar otra vez, sabiendo que he sido testigo de tu bondad. Amén.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: