Alive To God – Daily Thought

ENGLISH

Psalm 119:11

‘I have hidden Your word in my heart that I might not sin against You.’

 • We should not only hear and read God’s word.
 • We should take His word and give it a place of priority in our hearts.
 • His word will guide and keep us from those things that would destroy us.
 • Let His word fill your heart and mind as you continue to trust Him.

Prayer: Lord, thank You for Your word. May I be like Mary who treasured all these things and pondered them in her heart. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 119:11

“Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen u nie sal sondig nie.”

 • Ons moet nie net die woord van God hoor en lees nie.
 • Ons moet Sy woord neem en dit ‘n plek van prioriteit in ons harte gee.
 • Sy woord sal ons lei en weghou van daardie dinge wat ons sal vernietig.
 • Laat Sy woord jou hart en verstand vul terwyl jy aanhou om Hom te vertrou.

Gebed: Vader, dankie vir U woord. Mag ek soos Maria wees wat al hierdie dinge waardeer en in haar hart bepeins het. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 119:11

“En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.”

 • No debemos solamente escuchar y leer la Palabra de Dios.
 • Debemos tomar Su palabra y darle un lugar prioritario en nuestro corazón.
 • Su palabra nos guiará y nos alejará de las cosas que podrían destruirnos.
 • Permite que Su palabra inunde tu corazón y tu mente, mientras que continúas confiando en Él.

Oración: Señor, gracias por Tu palabra. Ayúdame a ser como María, que atesoraba estas cosas y las valoraba en su corazón. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: