Alive To God – Daily Thought

DW27APR16
ENGLISH

Psalm 57:1

‘In You I take refuge. I will take refuge in the shadow of Your wings until the disaster has passed.’

 • When we are facing difficulties in life, we have a refuge.
 • Your refuge is God and in Him you can find security.
 • Take refuge in the shadow of His wings.
 • Whatever you are facing has an expiry date, it will come to an end.

Prayer: Lord, in this sacred moment I choose to take refuge in You. My desire is to live within the shadow of Your wings, until what I am facing has passed by. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 57:2

“Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U het my siel geskuil, en in die skaduwee van u vleuels sal ek skuil totdat die onheil verbygegaan het.”

 • Gedurende moeilike tye in die lewe het ons ‘n skuiling.
 • Jou skuiling is God en in Hom kan jy sekuriteit vind.
 • Skuil in die skaduwee van Sy vleuels.
 • Jou moeiike tyd het ‘n verval datum, dit sal tot ‘n einde kom.

Gebed: Vader, in hierdie heilige oomblik kies ek om in U te skuil  Dit is my begeerte om binne die skaduwee van U vleuels te lewe, totdat my moeilike tyd verby gegaan het. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 57:1

“Ten compasión de mí, oh Dios;  ten compasión de mí, que en ti confío.
A la sombra de tus alas me refugiaré,  hasta que haya pasado el peligro.”

 • Cuando pasamos dificultades en la vida, tenemos un refugio.
 • Tu refugio es Dios y en Él puedes encontrar seguridad.
 • Toma refugio a la sombra de Sus alas.
 • Cualquier cosa que estés enfrentando, tiene fecha de expiración, llegará a su fin.

Oración: Señor, en este sagrado momento, elijo tomar refugio en Ti. Mi deseo es vivir bajo la sombra de Tus alas, hasta que haya pasado el peligro. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: