Alive To God – Daily Thought

vista de un paisaje entre montañas

ENGLISH

1 Kings 19:11-12

‘The LORD was not in the wind, the LORD was not in the earthquake, the LORD was not in the fire, and after the fire a still small voice! ’

  • We should be attentive to the still small voice of God within us.
  • Sometimes we may wish He would speak to us dramatically.
  • But in most cases He speaks to us by way of the ‘still small voice’.
  • May we be sensitive to listen and to hear what He wants to say to us.

Prayer: Lord, forgive me Lord for always wanting a dramatic sign from You. Speak to me I pray and may I know Your still small voice in my life, as You lead and guide me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Konings 19:11-12

‘….;in die wind was die HERE nie. En nà die wind ‘n aardbewing; in die aardbewing was die HERE nie. En nà die aardbewing ‘n vuur; in die vuur was die HERE nie. En nà die vuur die gesuis van ‘n Sagte koelte.’

  • Ons moet aandag gee aan die sagte stem van God binne ons.
  • Soms mag ons wens dat Hy dramaties met ons moet praat.
  • Maar meesal praat Hy met ons deur ‘n sagte stil stem.
  • Mag ons sensitief wees om te luister en te hoor wat Hy vir ons wil sê

Gebed: Vader, verewe my dat ek alytd ‘n dramatiese teken van U verwag. Ek bid dat U met my sal praat en mag ek U sagte, stil stem in my lewe ken wanneer U my lei en raadgee. Amen.

www.alivetogod.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: