Alive To God – Daily Thought

ENGLISH

Exodus 23:20

‘Behold, I am going to send an angel before you to guard you along the way and to bring you into the place which I have prepared.’

 • The Lord has a plan and a purpose for your life.
 • You are by no means an accident.
 • He has pre-prepared things for you to do and places for you to go.
 • All along the way of life, He is there to guard and to guide you.

Prayer: Lord, I look forward to the future and what lies ahead, knowing that You will be with me every step of the way. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Exodus 23:20

Kyk, Ek stuur ‘n Engel voor jou uit om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring wat Ek gereedgemaak het.’

 • Die Here het ‘n plan en ‘n doel vir jou lewe.
 • Jy is beslis nie ‘n ongeluk nie.
 • Hy het dinge wat jy moet doen en plekke waarheen jy moet gaan, vooruit vir jou voorberei.
 • Dwarsdeur die lewe is Hy daar om jou te beskerm en te lei.

Gebed: Vader, Ek sien uit na die toekoms en wat vir my voorlê, wetende dat U elke tree saam met my sal wees. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Éxodo 23:20

“Date cuenta, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado.”

 • El Señor tiene un propósito para tu vida.
 • Tú no eres de ninguna manera un accidente.
 • Él ha preparado cosas para que tú hagas y lugares para que vayas.
 • En todo momento de tu vida, Él está ahí para protegerte y guiarte.

Oración: Señor, miro con alegría el futuro y lo que tengo por delante, sabiendo que Tú estarás conmigo en cada paso de mi vida. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: