Alive To God – Daily Thought

DW02AUG16

ENGLISH

Hebrews 11:8

‘It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going.’

 • We would all like to see the big picture and know things with clarity.
 • But sometimes we have to just take the next step and leave the rest to God.
 • Faith calls for confidence in the Lord even if the destination is not clearly defined.
 • May our lives be an example of faith in the One who sees the big picture!

Prayer: Lord, I choose to live a life of faith. Give me the courage to take the next step and help me to rest in the fact that You know the end from the beginning. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Hebreërs 11:8

‘Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.’

 • Ons sou almal die voltooide prent wou sien en dinge met helderheid wou weet.
 • Maar soms moet ons net die volgende tree neem en die res aan God oorlaat.
 • Geloof beteken dat ons vertroue in die Here moet hê selfs as ons destinasie nie vir ons duidelik uitgespel is nie.
 • Mag ons lewens ‘n voorbeeld van geloof in die Een wees wat die voltooide prent sien!

GEBED: Vader, ek kies om ‘n lewe van geloof te leef. Gee my die moed om die volgende tree te gee en help my om in die feit te rus dat U die einde van die begin af weet. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Hebreos 11:8

“Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba.”

 • A todos nos gustaría ver el panorama completo y saber las cosas con toda claridad.
 • Pero, algunas veces, sólo debemos dar el siguiente paso, y dejar el resto a Dios.
 • La fe, nos llama a confiar en Dios, aún si el destino no está definido claramente.
 • Que nuestras vidas sean un ejemplo de fe en Aquel que si ve el cuadro completo.

Oración: Señor, decido vivir una vida de fe. Ayúdame a tener la valentía de tomar el siguiente paso y ayúdame a descansar en el hecho de que Tú sabes el principio y el fin. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: