Alive To God – Daily Thought

DW03AUG16
ENGLISH

Daniel 6:10

‘Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room. Three times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before.’

  • Daniel lived in a time of political uncertainty.
  • Things were going from bad to worse in his country.
  • But he kept on doing the right thing despite the surrounding circumstances.
  • He continually turned to the Lord, and God turned his situation around for him.

Prayer: Lord, on this significant day, I pause and turn to You in prayer. I have the liberty to do this because You are the One who can intervene on my behalf. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Daniël 6:11

‘En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan; en hy het in sy bo-kamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem, en hy het drie maal op ‘n dag op sy knieë geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het.’

  • Daniël het in’n tyd van politieke onsekerheid gelewe.
  • Dinge het al hoe slegter gegaan in sy land.
  • Maar hy het aangehou om die regte dinge te doen tenspyte van die omstandighede om hom.
  • Hy het aanhoudend vir God aangeroep en God het sy situasie vir hom omgedraai.

Gebed: Vader op hierdie betekenisvolle dag, koop ek die tyd uit om tot U te bid. Ek het die vrymoedigheid om dit te doen want U is die Een wat tussenbeide kan tree om my ontwil.  Amen.

www.alivetogod.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: