Alive To God – Daily Thought

DW15AUG16

ENGLISH

Deuteronomy 31:8

‘The LORD is the one who goes ahead of you; He will be with you. He will not fail you or forsake you. Do not fear or be dismayed.’

 • Sometimes the future can bring fear and doubt into our lives.
 • But the Lord promises to go ahead of us.
 • He knows the future, because He is already there.
 • Our responsibility is to rest in Him and place our confidence in Him.

Prayer: Lord, I rejoice to know that You are the One who goes ahead of me. You chart the path that lies ahead for me and I can walk with confidence. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Deuteronòmium 31:8

En dit is die HERE wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.’

 • Die toekoms kan soms vrees en twyfel in ons lewens veroorsaak.
 • Maar die Here belowe om voor ons uit te trek.
 • Hy ken die toekoms, want Hy is alreeds daar.
 • Ons verantwoordelikheid is om in Hom te rus en ons vertroue in Hom te plaas.

Gebed: Vader, Ek is verheug om te weet dat U die Een is wat voor my uit trek. U beplan die pad wat vir my voorlê en ek kan met vertroue daarop wandel. Amen.

 

www.alivetogod.com

SPANISH

“El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes.”

 • Algunas veces, el futuro puede atemorizarnos y hacernos dudar.
 • Pero el Señor promete marchar al frente de nosotros.
 • Él conoce el futuro, porque Él ya está ahí.
 • Nuestra responsabilidad es descansar en Él y poner nuestra confianza en Él.

Oración: Señor, Me llena de gozo saber que Tú marchas al frente de mí. Tú marcas el camino que tengo por delante y puedo caminar con confianza. Amén.

www.alivetogod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: