Thought for today

June-22

ENGLISH

Jeremiah 30:17

‘I will restore you to health and heal your wounds,’ declares the LORD!

–  Life can leave us scared and damaged.
–  But HE is the great restorer.
–  HE knows every wound and HE knows every scar.
–  And HE promises to restore us and heal us completely.

Prayer: Lord, I claim this verse today. I trust You to do the work of healing and restoration in my heart and in my life. Amen.

www.AliveToGod.com

AFRIKAANS

Jeremia 30:17

‘Want Ek sal genesing vir jou tot stand laat kom en jou van jou wonde gesond maak, spreek die HERE; ….’

–  Die lewe kan ons bang en verniel nalaat.
–  Maar HY is die groot hersteller.
–  HY ken elke wond en Hy ken elke letsel.
–  En HY belowe om ons te herstel en ten volle te genees.

Gebed: Vader, ek maak vandag aanspraak op hierdie vers. Ek vertrou U om genesing en restorasie in my hart en in my lewe te bring. Amen.

www.AliveToGod.com

ESPAÑOL

Jeremías 30:17

‘Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor’

–  La vida puede dejarnos atemorizados y dañados.
–  Pero Él es el gran restaurador.
–  Él sabe de cada herida, y conoce cada cicatriz.
–  Y Él promete restaurarnos y sanarnos por completo.

Oración: Señor, hoy reivindico este versículo. Confío en que Tú harás el trabajo de restauración y de sanación en mi corazón y en mi vida. Amén.

www.AliveToGod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: