Thought for today

Prayer: Lord, thank You for the great things that You have planned and prepared for me. I pray that You will do a work in my days that I would not have believed even if I had been told about it. Amen.

Prayer: Lord, thank You for the great things that You have planned and prepared for me. I pray that You will do a work in my days that I would not have believed even if I had been told about it. Amen.

ENGLISH

Habakkuk 1:5

‘I will work a work in your days which you will not believe, though it be told you.’

 • This is a promise of great things that the Lord has planned.
 • He wants to do a wonderful work in and through our lives.
 • It is never too late to trust Him to do this.
 • He will do the work if we will just ask and believe

Prayer: Lord, thank You for the great things that You have planned and prepared for me. I pray that You will do a work in my days that I would not have believed even if I had been told about it. Amen.

www.AliveToGod.com

AFRIKAANS

Hάbakuk 1:5

‘Aanskou onder die nasies en merk op, en staan verstom, verstom; want Ek gaan iets in julle dae doen wat julle nie sal glo as dit vertel word nie.’

 • Hierdie is ‘n belofte van groot dinge wat die Here beplan het
 • Hy wil ‘n wonderlike werk in en deur ons lewens doen.
 • Dit is nooit te laat om Hom te vertrou om dit te doen nie.
 • Hy sal die werk doen as ons net sal vra en glo.

Gebed: Vader, dankie vir die groot dinge wat U vir my beplan en voorberei het. Ek bid dat U ‘n werk in my dae sal doen wat ek nie sou geglo het nie al was ek daarvan vertel. Amen.

www.AliveToGod.com

TURKISH

Habakkuk 1:5

‘Sizin gününüzde öyle işler yapacağım ki, anlatsalar inanmayacaksınız.’

 • Bu ayet, Rab’bin hazırladığı muazzam şeylerin sözüdür.
 • Hayatlarımızda ve hayatlarımızla müthiş şeyler yapmak istiyor Rab.
 • O’na bu yapacağı işler için güvenmek için geç değildir.
 • O’na sorup ve inanırsanız, o müthiş işleri yapacaktır.

Dua: Rab’bim benim için hazırladığın ve planladığın muazzam şeyler için sana teşekkür ederim. Dua ederim ki anlatsalar inanmayacağım işler yapasın benim günlerimde. Amin.

www.AliveToGod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: