Thought for today

DW14OCTOBER15

ENGLISH

John 14:12

‘Very truly I tell you, whoever believes in Me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these, because I am going to the Father.’

 • ‘Greater things’ are part of His plan for our lives.
 •  You and I are instruments in the hands of God.
 • He wants to use our lives to bring Him honour and glory.
 • Let us believe and be ready to step out in faith.

Prayer: Lord, I declare that I believe in You. I realise that without You I can do nothing, but with You I am able to do the greater things You promised. Amen.

www.AliveToGod.com

AFRIKAANS

Johannes 14:12

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo-die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.’

 • ‘Groter dinge’ is deel van Sy plan vir ons lewens.
 • Ek en jy is instrumente in die hande van God.
 • Hy wil ons lewens gebruik om vir Hom eer en heerlikheid te bring.
 • Kom ons glo en wees gereed om in geloof uit te tree.

Gebed: Vader, ek verklaar dat ek in U glo. Ek besef dat sonder U is ek tot niks instaat nie, maar met U kan ek die groter dinge doen wat U belowe het. Amen.

www.AliveToGod.com

SPANISH

Juan 14: 12

‘Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.’

 • “Hacer grandes obras” es parte de Su plan en nuestras vidas.
 • Tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios.
 • Él quiere usar nuestras vidas para darle honor y gloria.
 • Creamos y estemos listos para dar ese salto de fe.

Oración: Señor, declaro que creo en Ti. Me doy cuenta de que sin Ti, no puedo hacer nada, pero contigo, soy capaz de hacer grandes las obras que Tú prometes. Amén.

www.AliveToGod.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: