Alive To God – Daily Thought

DW20NOVEMBER15

ENGLISH

1 Corinthians 1:9

‘God, who has called YOU into fellowship with HIS Son, our Lord, is faithful.’

 • You and I were designed to live in fellowship with God.
 • Why would we settle for less and do things on our own?
 • Let us live in this vital union with our Lord.
 • He is ever true to His promises and remains faithful.

Prayer: Lord, I choose to live my life in fellowship and union with You. You are my Lord and You are my faithful God. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

1 Korinthiërs 1:9

‘God is getrou, deur wie julle geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here’

 • Ek en jy is geskep om in gemeenskap met God te lewe.
 • Hoekom sal ons met minder tevrede wees en dinge op ons eie doen?
 • Kom ons lewe in hierdie noodsaaklike verbond met ons Here.
 • Hy is ewig getrou aan Sy beloftes en bly betroubaar.

Gebed: Vader, ek kies om my lewe in gemeenskap met U te lewe. U is my Here en U is my getroue God. Amen

www.alivetogod.com

SPANISH

1 Corintios 1:9

‘Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.’

 • Tú y yo, fuimos diseñados para vivir en comunión con Dios.
 • ¿Por qué nos vamos a conformar con menos o hacer las cosas a nuestra manera?
 • Vivamos pues en esta unión vital con nuestro Señor.
 • Él siempre cumple Sus promesas y permanece fiel.

Oración: Señor, elijo vivir mi vida en comunión contigo. Tú eres mi Señor y Tú eres mi Dios fiel. Amén.

www.alivetogod.com

TURKISH

1 Korintliler 1:9

‘Sizleri Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir.’

 • Sen ve ben Tanrı ile paydaşlık içinde yaşamak için tasarlandık.
 • Rab’bimizle bu hayati paydaşlık içinde yaşamak varken,
 • Neden olduğundan daha azına kurulalım ve her şeyi kendi başımıza yapalım?
 • O her zaman sözlerine doğrudur ve her zaman güvenilirdir.

Dua: Rab’bim, hayatımı Senin ile paydaşlık ve birlik içinde yaşamayı seçiyorum. Sen benim Rab’bim ve sadık Tanrımsın. Amin.

www.alivetogod.com

Advertisements

One Response to “Alive To God – Daily Thought”

 1. bulie1980 Says:

  Thank you so much Sir

  Tks

  Bulzieee


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: