Alive To God – Daily Thought

DW23NOVEMBER15

ENGLISH

Psalm 103:22

‘Praise the LORD, everything He has created, everything in all His kingdom. Let all that I am praise the LORD.’

 • You are I can live a life of praise to the Lord.
 • We should be able to say ‘Bless the LORD, O my soul!’
 • When we praise Him, we set ourselves up for victory.
 • So let praise flow out of your very core and let us praise Him together.

Prayer: Lord, I praise Your holy name at the start of this new week. I am Your creation and from the depths of my soul I choose to praise and lift up Your name. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalms 103:22

‘Loof die HERE, al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy! Loof die HERE, o my siel!’

 • Ek en jy kan ‘n lewe lei wat die Here loof.
 • Ons behoort te kan sê “Loof die HERE, o my siel!”
 • Wanneer ons Hom loof berei ons onself voor vir oorwinning.
 • Laat lof uit jou innerlike wese vloei en laat ons Hom saam loof.

Gebed: Here, ek loof U heilige naam hier aan die begin van hierdie nuwe week. Ek is U skepping en uit die dieptes van my siel kies ek om U naam te loof en te verhoog. Amen

www.alivetogod.com

SPANISH

‘Alaben al Señor, todas sus creaturas, todas sus obras. Alabe todo mi ser al Señor.’

 • Tú y yo podemos tener una vida que alabe al Señor.
 • Deberíamos ser capaces de decir “Alaba alma mía al Señor”.
 • Cuando alabamos al Señor, nos preparamos para la victoria.
 • Entonces, deja que fluya tu alabanza desde lo más íntimo de tu ser y alabemos a Dios juntos.

Oración: Señor, alabo tu Santo Nombre al comenzar esta semana. Soy Tu creación, y desde lo más profundo de mi alma, elijo alabarte y levantar Tu nombre. Amén.

www.alivetogod.com

TURKISH

Mezmurlar 103:22

‘RAB’be övgüler sunun, Ey O’nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar! RAB’be övgüler sun, ey gönlüm!’

 • Siz ile ben Rab’be övgüler sunarak yaşayabiliriz.
 • ‘Rab’be övgüler sun, ey gönlüm’ diyebilmeliyiz.
 • O’na övgüler sunduğumuzda, kendimizi zafere yerleştirmiş oluruz.
 • Bu yüzden övgü özümüzden doğsun ve hep beraber O’na övgüler sunalım.

Dua: Rab’bim, bu yeni haftanın başında Sana övgülerimi sunarım. Ben Sen’in eserinim ve kalbimin derinliklerinden Sana övgüler sunup, Ad’ını yüceltmeyi seçiyorum. Amin.

www.alivetogod.com

Advertisements

One Response to “Alive To God – Daily Thought”

 1. zimkitamamayo6@gmail.com Says:

  Thank you sir, have a. Wonderful Monday
  Sent from my BlackBerry® wireless device


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: