Alive To God – Daily Thought

DW10DECEMBER15

ENGLISH

Luke 1:30 – 35

The angel said to her, ‘Do not be afraid, Mary; for you have found favour with God, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name Him Jesus.’  Mary said to the angel, ‘How can this be, since I am a virgin?’ The angel answered and said to her, ‘The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; and for that reason the holy Child shall be called the Son of God.’

 • This is truly the greatest story ever told.
 • It was the dividing point in all of history.
 • God gave His one and only Son because of His great love for us.
 • We should just respond and receive His Son as a gift to us personally.

Prayer: Lord, I receive the gift of Your Son that You gave all those years ago. I open up the door of my heart and I receive Him into my heart and life as my Lord and Saviour. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Lukas 1:30 – 35

En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee, en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê Maria vir die engel: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.”

 • Hierdie is werklike die wonderlikste verhaal ooit.
 • Dit is die skeidspunt in die geskiedenis.
 • God het Sy een en enigste Seun gegee as gevolg van Sy groot liefde vir ons.
 • Ons moet net reageer en Sy Seun as ‘n persoonlike geskenk aan ons, ontvang.

Gebed: Vader, ek ontvang die geskenk van U Seun wat U al daardie jare terug vir ons gegee het.  Ek open die deur van my hart en ek ontvang Hom in my hart en in my lewe as my Here en Verlosser. Amen

www.alivetogod.com

TURKISH

Luka 1:30-35

‘Ama melek ona, “Korkma Meryem” dedi, “Sen Tanrı’nın lütfuna eriştin. 31Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. 32 O büyük olacak, kendisine ‘Yüceler Yücesi’nin Oğlu’ denecek. Rab Tanrı O’na, atası Davut’un tahtını verecek. 33 O da sonsuza dek Yakup’un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir.” 34 Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” dedi. 35 Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.’

 • Bu gerçekten de anlatılmış en büyük hikayedir.
 • Tüm tarihte dönüm noktasıdır.
 • Tanrı bize olan yüce sevigisinden dolayı biricik Oğlu’nu verdi.
 • Biz buna cevap vermeli ve Oğlu’nu bize olan armağanı olarak kabul etmeliyiz.

Dua: Rab’bim, yıllar önce verdiğin Oğlu’nu armağan olarak kabul ediyorum. Kalbimin kapısını açıyorum ve O’nu kalbime ve hayatıma Rab’bim ve Kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Amin.

www.alivetogod.com

Advertisements

One Response to “Alive To God – Daily Thought”

 1. zimkitamamayo6@gmail.com Says:

  Morning Mr Robert, I didn’t receive the word of today
  Sent from my BlackBerry® wireless device


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: