Alive To God – Daily Thought

DW12JANUARY16

ENGLISH

Hebrews 6:15

‘Then Abraham waited patiently, and he received what God had promised.’

  • God’s promises are certain.
  • They can be completely depended on.
  • When He gives us promises it is His best for our lives.
  • Let us trust, take hold of and believe what God has spoken and promised.

Prayer: Lord, as I start this New Year, I look forward to the fulfilment of the promises for my life. I will live with expectation and hope as I trust You day by day. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Hebreërs 6:15

‘En so het hy (Abraham) die belofte verkry nadat hy geduldig gewag het.’

  • God se beloftes is seker.
  • Ons kan totaal daarop reken.
  • Wanneer Hy vir ons iets belowe is dit Sy beste vir ons lewens.
  • Kom ons vertrou, in ontvangs neem en glo dit wat God gespreek en belowe het.

Gebed: Vader, waar ek hierdie Nuwe Jaar begin, sien ek uit na die vervulling van die beloftes vir my lewe. Ek sal lewe met verwagting en hoop terwyl ek U dag vir dag vertrou. Amen.

www.alivetogod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: