Alive To God – Daily Thought

DW08JUN16


ENGLISH

Matthew 6:6

‘When you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in private. Then your Father, who sees everything, will reward you.’

 • Prayer is such an important aspect of our spiritual lives.
 • Prayer is simply talking to the Lord.
 • Your Heavenly Father sees and knows everything.
 • Let us take some time to spend with Him and He will reward you.

Prayer: Lord, thank You for this moment in which I can pause and bring my requests and petitions to You. Thank You that You see everything and You will reward me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Matthéüs 6:6

“Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.”

 • Gebed is ‘n baie belangrike aspek van ons geestelike lewens.
 • Om te bid is eenvoudig net om met die Here te praat.
 • Jou Hemelse Vader sien en weet alles.
 • Kom ons bring tyd met Hom deur en Hy sal jou beloon.

Gebed: Vader, dankie vir hierdie oomblik waarin ek kan stilstaan en my versoeke en smekinge na U toe kan bring. Dankie dat U alles sien en dat U my sal beloon. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Mateo 6:6

“Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.”

 • La oración es un aspecto importante de nuestra vida espiritual.
 • La oración es simplemente hablar con el Señor.
 • Tu Padre Celestial ve y sabe todo.
 • Tomemos un tiempo para pasar con Él y Él te recompensará.

Oración: Señor, gracias por este momento en que puedo hacer una pausa y traerte mis preocupaciones y peticiones. Gracias porque Tú lo ves todo y Tú me recompensarás. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: