Alive To God – Daily Thought

DW10JUN16


ENGLISH

Deuteronomy 23:5b

‘….the LORD your God turned the curse into a blessing for you because the LORD your God loves you.’

 • The Lord can overrule and overturn anything that has been spoken over you.
 • Perhaps people have said you will never amount to anything?
 • No matter what has been said or done, the Lord can turn it from a curse to a blessing.
 • He wants to do these things for you because He loves you.

Prayer: Lord, what a joy it is to know that YOU can turn any situation into something beautiful, simply because YOU love me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Deuteronòmium 23:5b

‘….: maar die HERE jou God het vir jou die vloek in ‘n seën verander, omdat die HERE jou God jou lief gehad het.’

 • Die Here kan enigiets wat oor jou uitgespreek is tot niet maak en omkeer.
 • Miskien het mense gesê dat jy nooit veel sal bereik nie?
 • Maak nie saak wat gesê of gedoen is nie, die Here kan dit verander van’n vloek na ‘n seën.
 • Hy wil hierdie dinge vir jou doen omdat Hy jou lief het.

Gebed: Vader, dit is so ‘n groot vreugde om te weet dat U enige situasie in iets pragtig kan verander, eenvoudig net omdat U my liefhet. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Deuteronomio 23:5b

“…el Señor tu Dios cambió la maldición en bendición, porque te ama”.

 • El Señor puede cambiar el giro de cualquier cosa mala que se haya dicho que te pasará.
 • ¿Tal vez la gente ha dicho que nunca llegarás a nada?
 • No importa lo que se haya dicho o hecho, el Señor puede cambiar cualquier maldición en bendición.
 • Él quiere hacer esto por ti porque Él te ama.

Oración: Señor, qué alegría saber que Tú puedes cambiar cualquier situación en algo hermoso, simplemente porque me amas. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: