Alive To God – Daily Thought

DW13JUN16


ENGLISH

Deuteronomy 8:18

‘Remember the LORD your God. He is the one who gives you power to be successful!’

 • Out of the Lord’s goodness, He wants to enable us to be successful.
 • He gives us the power we need to be able to achieve this.
 • We need to remind ourselves of this and remember the Lord.
 • As we give Him first place in our lives, the future will be filled with hope.

Prayer: Lord, thank You for the strength You give me for today and the bright hope You give me for tomorrow. I receive Your power that enables me to be successful. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Deuteronòmium 8:18

‘Maar dink aan die HERE jou God, dat dit Hy is wat jou krag gee om rykdom te verwerwe,  …….’

 • Uit die Here se goedheid wil Hy dit vir ons moontlik maak om suksesvol te wees.
 • Hy gee ons die krag wat nodig is om dit te kan bereik.
 • Ons moet onsself hieraan herinner en die Here onthou.
 • As ons Hom die eerste plek in ons lewens gee sal die toekoms met hoop gevul wees.

Gebed: Vader, dankie vir die krag wat U vir vandag vir my gee en die blink hoop wat U my gee vir môre. Ek ontvang U krag wat dit moontlik maak vir my om suksesvol te wees. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Deuteronomio 8:18

Recuerda al Señor tu Dios, porque es él quien te da el poder para producir esa riqueza”

 • Simplemente porque el Señor es bueno, quiere ayudarnos a tener éxito.
 • Él nos da el poder que necesitamos para lograrlo.
 • Necesitamos recordar esto y recordar al Señor.
 • Cuando le damos el primer lugar en nuestras vidas, nuestro futuro se llenará de esperanza.

Oración: Señor, gracias por la fuerza que me das hoy y por ese rayo de esperanza que me das para mañana. Recibo el poder que me das para tener éxito. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: