Alive To God – Daily Thought

 

DW23JUN16
ENGLISH

Proverbs 12:28

‘In the way of righteousness there is life.’

 • When we follow the Lord and His ways, it leads to life.
 • When we choose to put Him first, we choose a pathway to life.
 • We should not become distracted because others do things differently.
 • Let us stay on the pathway, follow His ways, and see the life He promised.

Prayer: Lord, thank You that as I follow You, I am setting myself up for the life and blessings that You have promised and prepared for me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Spreuke 12:28

‘Op die pad van geregtigheid is lewe, ….’

 • Wanneer ons die Here en Sy weë volg, lei dit tot lewe.
 • Wanneer ons kies om Hom eerste te plaase, kies ons ‘n pad tot lewe.
 • Ons moenie toelaat dat ander ons aandag aflei omdat hulle dinge anders doen nie.
 • Kom ons bly op die pad, volg Sy weë en sien dan die lewe wat Hy belowe het.

Gebed: Here, dankie dat terwyl ek U volg, ek besig is om myself in te rig vir die lewe en seën wat U belowe het en wat U vir my voorberei het. Amen.

http://www.alivetogod.com

SPANISH

Proverbios 12:28

“En el camino de la justicia se halla la vida; por ese camino se evita la muerte.”

 • Cuando seguimos al Señor y Su manera, eso nos conduce a la vida.
 • Cuando elegimos ponerlo a Él primero, elegimos el camino a la vida.
 • No nos debe distraer el hecho de que otros hagan las cosas de otra manera.
 • Mantengámonos en el camino, sigamos Su dirección y veremos la vida que Él nos ha prometido.

Oración: Señor, gracias porque al yo seguirte, estoy encaminándome a la vida y las bendiciones que Tú has prometido y preparado para mí. Amén.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: