Alive To God – Daily Thought

dw10nov16

ENGLISH

Ephesians 5:20

‘Giving thanks always for all things unto God…’

 • Thankfulness should be an essential part of our everyday lives.
 • Sometimes we can be thankful for the big things He has done.
 • Sometimes we must just be thankful for a small mercies and miracles.
 • The key is to ALWAYS be thankful for ALL things.

Prayer: Lord, today I want to express my thankfulness to You, my Lord, for Your faithfulness in the big things as well as in the small miracles that I see each day. Thank you. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Efesiërs 5:20

‘terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus,’

 • Dankbaarheid behoort ‘n noodsaaklike deel van ons daaglikse lewens te wees.
 • Soms kan ons dankbaar wees vir die groot dinge wat Hy gedoen het.
 • Soms moet ons net dankbaar wees vir die klein genades en wonderwerke.
 • Die sleutel is om ALTYD vir ALLE dinge dankbaar te wees.

Gebed: Vader, vandag wil ek my dankbaarheid teenoor U uitdruk, my Here, vir U getrouheid in die groot dinge sowel as die klein wonderwerke wat ek elke dag sien. Dank U. Amen.

 

www.alivetogod.com

SPANISH

Efesios 5:20

“Dando SIEMPRE gracias a Dios el Padre por TODO.”

 • Dar gracias, debería ser una parte esencial de nuestro día a día.
 • Algunas veces, podemos estar agradecidos por las cosas grandes que Él ha hecho.
 • Otras veces, debemos agradecerle por las cosas pequeñas y los pequeños milagros.
 • La clave es estar SIEMPRE agradecidos por TODAS las cosas.

Oración: Señor, quiero darte gracias, mi Dios, por tu fidelidad tanto en las cosas grandes, como en los pequeños milagros que veo cada día. Gracias. Amén.

 

www.alivetogod.com