Alive To God – Daily Thought

dw28nov16

ENGLISH

Psalm 118:1

‘Give thanks to the LORD, for He is good; For His lovingkindness is everlasting.’

  • Let our starting point today be one of thankfulness.
  • Let the first thing we give today be a sacrifice of praise and thanks.
  • We have so many reasons to be thankful towards the Lord.
  • He is our loving Heavenly Father and His love for us is everlasting.

Prayer: Lord, thank You for Your lovingkindness towards me today. I choose to start my day in praise and thanks to You. You are my Faithful Father. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 118:1

‘Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goederierenheid  is tot in ewigheid!

  • Laat ons vandag begin deur dankbaar te wees.
  • Laat die eerste ding wat ons vandag gee ‘n offer van lof en dank wees.
  • Ons het soveel redes tot dankbaarheid teenoor die Here.
  • Hy is ons liefdevolle Hemelse Vader en Sy liefde vir ons duur vir ewig.

Gebed: Vader, dankie vir U goedertierenheid vandag, teenoor my. Ek kies om my dag te begin in lof en dankbaarheid teenoor U. U is my Getroue Vader. Amen.

 

www.alivetogod.com