Alive To God – Daily Thought

dw07nov16

ENGLISH

Romans 8:28

‘And we know that God works ALL things together for the good of those who love Him, who are called according to His purpose.’

 • In life we can face situations that seem to cause more damage than good.
 • But the Lord uses every situation and circumstance that we may face.
 • He takes these experiences and works them into something positive.
 • This is an outflow of our love for Him and our desire to see His will being done.

Prayer: Lord, You are the One who can take all the pieces of my life and make something beautiful of them. I give you the things I am going through and I ask You to work them all out for my good. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Romeine 8:28

‘En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.’

 • In die lewe is daar situasies wat blyk meer skade te doen as goed.
 • Maar die Here gebruik elke situasie en omstandigheid wat op ons pad kom.
 • Hy neem hierdie onvervindings en verwerk dit tot iets positief.
 • Hierdie vloei uit ons liefde vir Hom en ons begeerte om te sien dat Sy wil gedoen word.

Gebed: Vader, U is die Een wat al die dele van my lewe kan neem en iets pragtig daarvan kan maak. Ek gee U die dinge waardeur ek moet gaan en ek vra dat U dit ten goede vir my sal laat meewerk. Amen.

 

www.alivetogod.com

SPANISH

Romanos 8:28

“Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.”

 • En la vida, podemos enfrentar situaciones que parecen causar más daño que bien.
 • Pero el Señor, usa cada situación y circunstancia que enfrentamos.
 • Él toma estas experiencias, y las transforma en algo positivo.
 • Esto es producto de nuestro amor para Él y de nuestro deseo de ver cumplida Su voluntad.

Oración: Señor, Tú eres el que puede tomar todas las piezas de mi vida y hacer algo hermoso con ellas. Te entrego las cosas por las que estoy pasando y te pido que trabajes en ellas para mi bien. Amén.

 

www.alivetogod.com