Alive To God – Daily Thought

dw28feb16

ENGLISH

Colossians 3:2

‘Set your minds on things that are above, not on things that are on earth.’

 • Sometimes we can allow negativity to enter our minds and overwhelm us.
 • We can choose what we allow our minds to dwell on.
 • Instead of negativity and fear, let heaven fill your thoughts.
 • Don’t spend time worrying about things, let’s rather believe God for His best.

Prayer: Lord, when I look around me, I sometimes become anxious and concerned about issues and situations. I realise that You bigger than any situation and so I look to You and I fill my mind with all the good You have promised me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Kolossense 3:2

‘Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.’

 • Ons laat soms toe dat negatiewe gedagtes ons kom oorweldig.
 • Ons kan kies wat ons toelaat om in ons gedagtes te kom vestig.
 • In plaas van negatiewe gedagtes en vrees, laat die hemel jou gedagtes vul.
 • Moenie tyd verkwis om bekommerd oor dinge te wees nie, kom ons glo God liewers vir Sy beste.

Gebed: Vader, wanneer ek om my kyk raak ek soms benoud oor dinge en situasies. Ek besef dat U groter as enige situasie is en ek maak staat op U en ek vul my gedagtes met al die goeie dinge wat U my belowe het.  Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Colosenses 3:2

“Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra”

 • Algunas veces, dejamos que la negatividad se apodere de nuestra mente y nos abrume.
 • Podemos elegir lo que queremos que entre en nuestra mente y tome posesión.
 • En lugar de la negatividad y el temor, permitamos que el paraíso llene nuestra mente.
 • No perdamos tiempo preocupándonos por las cosas, y más bien creamos que Dios quiere nuestro bien.

Oración: Señor, cuando miro a mi alrededor, algunas veces me pongo ansioso y preocupado por las cosas y situaciones. Me doy cuenta de que Tú eres más grande que cualquier problema. Así que te miro y te pido que llenes mi mente con todo lo bueno que Tú me has prometido. Amén.

www.alivetogod.com