Alive To God – Daily Thought

dw02feb17

ENGLISH

Psalm 146:8

‘The LORD gives sight to the blind, the LORD lifts up those who are bowed down, the LORD loves the righteous.’

 • The Lord is the One who can do the miracle you are trusting for.
 • He wants to encourage, strengthen and lift up your head.
 • He loves those who endeavor to do what honours and pleases Him.
 • Let us pursue Him with all our hearts and trust Him to lift and carry us.

Prayer: Lord, You are the miracle working God. You are One who come and lifts me up and causes me to walk in victory. May everything I do and say bring You honour and glory. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 146:8

‘Die HERE open die oë van die blindes; die HERE rig die wat geboë is, op; die HERE het die regverdiges lief.’

 • Die Here is die Een wat die wonderwerk waarvoor jy vertrou, kan doen.
 • Hy wil aanmoedig, versterk en jou hoof oplig.
 • Hy het diegene lief wat poog om te doen dit wat Hom behaag en eer.
 • Kom ons soek Hom met ons hele hart en kom ons vertrou Hom om ons op te lig en ons te dra.

Gebed: Vader, U is die God wat wonderwerke doen. U is die Een wat my kom oplig en wat my in oorwinning laat lewe. Mag alles wat ek sê en doen tot U eer en heerlikheid strek. Amen.

 

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 146:8

“El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos.”

 • El Señor es el único que puede hacer el milagro que estamos esperando.
 • Él quiere alentarte, fortalecerte y levantar tu cabeza.
 • Él ama a todos aquellos que se esfuerzan por hacer lo que le honra y complace.
 • Busquémoslo con todo nuestro corazón y confiemos en que Él nos levantará y nos sostendrá.

Oración: Señor, Tú eres el Dios que hace milagros. Tú eres quien vendrá, me levantará y me hará caminar victorioso. Que todo lo que yo haga y diga te brinde honor y gloria. Amén.

 

www.alivetogod.com