Alive To God – Daily Thought

dw31jan17

ENGLISH

Nehemiah 1:5

‘O LORD, God of heaven, the great and awesome God who keeps His covenant of unfailing love with those who love Him and obey His commands.’

  • The Lord is our great and awesome God.
  • He is always faithful and keeps His covenant towards us.
  • He is the One who loves you with an unfailing love.
  • Let us follow Him and obey what He tells us to do.

Prayer: Lord, thank You for Your faithfulness and the fact that You have no intention of failing us or letting us down. Fill us with Your unfailing love as we follow after You. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Nehemia 1:5

‘Ag, HERE, God van die hemel, grote en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet ….‘

  • Die Here is ons groot en wonderbare God.
  • Hy is altyd getrou en hou Sy verbond met ons.
  • Hy is die Een wat jou lief het met ‘n onfeilbare liefde.
  • Kom ons volg Hom en wees gehoorsaam in alles wat Hy vir ons sê om te doen.

Gebed: Vader, dankie vir U getrouheid en die feit dat U geen voorneme het om ons te faal of om ons in die steek te laat nie. Vul ons met U onfeilbare liefde terwyl ons U volg. Amen.

 

www.alivetogod.com