Alive To God – Daily Thought

dw08feb16

ENGLISH

Isaiah 30:15

‘In returning to Me and resting in Me will you be saved. In quietness and confidence is your strength.’

 • There is a place, under God’s shadow, where we are meant to live.
 • It is a place of resting in His strength and ability.
 • Life constantly wants to draw us away from this safe place.
 • As we return to that place, our strength can be renewed and we can be saved.

Prayer: Lord, I choose to return and to find my peace under the shadow of Your wings. I make You my resting place. I choose to trust in You in quietness and confidence. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 30:15

‘….: In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag; …’

 • Daar is ‘n plek, onder God se skaduwee, waar ons bedoel is om te leef.
 • Dit is ‘n plek van rus in Sy krag en vermoë.
 • Die lewe wil ons gedurig van hierdie veilige plek af weg lei.
 • Wanneer ons na daardie plek terugkeer, kan ons krag vernuwe word en ons kan gered word.

Gebed: Vader, ek kies om terug te keer en my vrede onder die skaduwee van U vleuels te vind. Ek maak U my rusplek. Ek kies om U in stil wees en geloof te vertrou. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Isaías 30:15

“En el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza.”

 • Hay un lugar, bajo la sombra del Señor, donde estamos destinados a vivir.
 • Es un lugar para descansar en las fuerzas y habilidad del Señor.
 • La vida constantemente nos quiere alejar de ese lugar seguro.
 • Cuando retornamos a ese lugar seguro, nuestra fuerza puede ser renovada y podemos ser salvados.

Oración: Señor, elijo volver y encontrar mi lugar seguro bajo la sombra de tus alas. Tú eres mi lugar de descanso. Voy a confiar en ti con calma y con confianza. Amén.

www.alivetogod.com