Thought for today

July6-2015

ENGLISH

Isaiah 35:6

‘The lame will leap like a deer, and those who cannot speak will sing for joy! Springs will gush forth in the wilderness, and streams will water the wasteland.’

–  There are many examples of people who were touched and changed by God.
–  There are many stories about lives that were turned around.
–  You are no exception and you are not excluded.
–  He can cause stream to flow in your wilderness.

Prayer: Lord, I give You all those areas of my life that desperately need to be revived. Bring new life and fill me with new hope. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 35:6

‘Dan sal die lamme spring soos ‘n takbok, en die tong van die stomme sal jubel; want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis’

–  Daar is vele voorbeelde van mense wat deur God aangeraak en verander is.
–  Daar is baie verhale van lewens wat heeltemal omgedraai is.
–  Jy is geen uitsondering nie en jy is nie uitgesluit nie.
–  Hy kan storme in jou wildernis laat vloei.

Gebed: Vader, ek gee U al daardie areas van my lewe wat dit dringend nodig het om herstel te word. Bring vir my nuwe lewe en vul my met nuwe hoop. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH 

Isaías 35:6

‘Saltará el cojo como un ciervo, y gritará de alegría la lengua del mudo. Porque aguas brotarán en el desierto, y torrentes en el sequedal.’

–  Hay muchos ejemplos de vidas que han sido cambiadas y tocadas por Dios.
–  Hay muchas historias de vidas que han sido totalmente transformadas.
–  Tú no eres la excepción y no estás excluida.
–  Él puede hacer que el río fluya en tus áreas secas.

Oración: Señor, te entrego todas las áreas de mi vida que necesitan desesperadamente ser revividas. Dame una nueva vida y lléname de esperanza. Amén.

www.alivetogod.com

CHINESE 

Isaiah 35:6

‘The lame will leap like a deer, and those who cannot speak will sing for joy! Springs will gush forth in the wilderness, and streams will water the wasteland.’

–  There are many examples of people who were touched and changed by God.
–  There are many stories about lives that were turned around.
–  You are no exception and you are not excluded.
–   He can cause stream to flow in your wilderness.

Prayer: Lord, I give You all those areas of my life that desperately need to be revived. Bring new life and fill me with new hope. Amen.

www.alivetogod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: