Thought for today

July20-2015

ENGLISH

Isaiah 60:1

Arise from the depression and prostration in which circumstances have kept you — rise to a new life! Shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you!

–  Don’t let things get you down.
–  Arise, stand up and shake off the shackles.
–  You were born to shine and reflect His light to others.
–  Receive the blessing and favour of God on your life today.

Prayer: Lord, I receive all that You have for me. I choose to arise and shake off those things that pull me down, in the full knowledge that Your glory is upon me. Amen.

www.AliveToGod.com

AFRIKAANS

Jesaja 60:1

‘Staan op, word verlig; want jou lig kom, en die heerlikheid van die HERE gaan oor jou op.’

–  Moenie toelaat dat dinge jou onder kry nie.
–  Staan op en skud die boeie van jou af.
–  Jy is gebore om te skitter en Sy lig na ander toe te weerkaats.
–  Ontvang die seën en guns van God vandag in jou lewe.

Gebed: Vader, Ek ontvang alles wat U vir my voorberei het. Ek  kies om op te staan en die dinge wat my neer trek van my af te skud, in die wete dat U heerlikheid op my is. Amen.

www.AliveToGod.com

中文

以赛亚书 60:1,2

1兴起,发光!因为你的光已经来到!耶和华的荣耀发现照耀你。2看哪,黑暗遮盖大地,幽暗遮盖万民,耶和华却要显现照耀你;他的荣耀要现在你身上。

–  别让事物让你失望沮丧
–  兴起, 站起来摆脱束缚
–  你与生俱来光耀及反照祂的荣光在其他人身上
–  接受上帝今天给你在你生命的祝福及恩典

祷告:主啊,我接受你给我的一切, 我选择兴起并摆脱一切将我拉入沮丧失望的束缚, 全然知道你的荣耀在我身上。 阿们

www.AliveToGod.com

ESPAÑOL

Isaías 60:1

‘¡Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado! ¡La gloria del Señor brilla sobre ti!’

–  No permitas que las cosas te depriman.
–  Levántate, ponte de pie y sacude las trabas que te obstruyen.
–  Naciste para brillar y reflejar Su luz a los demás.
–  Recibe la bendición y el favor de Dios en tu vida ahora.

Oración: Señor, recibo todo lo que tienes para mí. Elijo levantarme y sacudir las cosas que me tiran para abajo, sabiendo plenamente que Tu gloria está sobre mí. Amén.

www.AliveToGod.com

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: