Thought for today

July28-2015

ENGLISH

Genesis 26:22

He named the place Rehoboth (which means ‘open space’), for he said, ‘At last the LORD has created enough space for us to prosper in this land.’

–  The Lord has wide open spaces prepared for you.
–  He wants to bring you into a place of freedom and liberty.
–  Bondage or feeling ‘boxed in’ is not the way HE works.
–  May He give you the space you need and may you prosper.

Prayer: Lord, You are truly a good God who loves and cares for me. I pray that You will bring me into the space that You have prepared for me. Amen.

www.AliveToGod.com

AFRIKAANS

Genesis 26:22

‘….. Daarom het hy dit Réhobot genoem en gesê: Ja, nou het die HERE vir ons ruimte gemaak en kan ons vrugbaar wees in die land.’

–  Die Here het wyd ope spasies vir jou voorberei.
–  Hy wil jou by ‘n plek van vryheid bring.
–  Slawerny of om gebonde te voel is nie hoe Hy werk nie.
–  Mag Hy vir jou die spasie gee wat jy nodig het en mag jy voorspoedig wees.

Gebed: Vader, U is waarlik ‘n goeie God wat vir my lief het en vir my sorg. Ek bid dat U my na die spasie wat U vir my voorberei het, sal bring. Amen.

www.AliveToGod.com

中文

创世纪 26:22

以撒离开那里,又挖了一口井,他们不为这井争竞了,他就给那井起名叫利河伯【就是宽阔的意思】。他说:耶和华现在给我们宽阔之地,我们必在这地昌盛。

–  上帝已为你预备了开阔的空间
–  祂要带领你进入自由自主的地方
–  奴役或是感觉框限不是祂工作的方式
–  愿祂给你所需的空间并祝你繁荣兴旺

祷告: 主啊! 您真的是爱我关心我的好神。 我祷告你带领我到你已为我预备的地方。 阿们

www.AliveToGod.com

ESPAÑOL

Génesis 26:22

‘A este pozo lo llamó Espacios libres, y dijo: «El Señor nos ha dado espacio para que prosperemos en esta región.’

–  El Señor tiene amplios espacios libres preparados para ti.
–  Quiere traerte a un espacio de libertad.
–  Con ataduras o con sentimientos de estar encajonados, no es la forma en que Él trabaja.
–  Permite que él te brinde el espacio que necesitas para prosperar.

Oración: Señor, Tú eres en verdad un Dios bueno, que me ama y se preocupa por mí. Oro para que me lleves a ese espacio que has preparado para mí. Amén.

www.AliveToGod.com

 

Advertisements

One Response to “Thought for today”

  1. bulie1980 Says:

    Thank you so much

    Bulzieee Zim


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: