Thought for today

DW22SEPTEMBER15

ENGLISH

Acts 4:31

‘After they prayed, the place where they were meeting was shaken.’

 • Prayer brings with it power results.
 • Sometimes we underestimate the power of prayer.
 • Prayer is simply talking to God and bringing our requests to Him.
 • May you see a powerful breakthrough as you pray!

Prayer: Lord, right now I take a moment to pray and bring the issues I am facing to Your feet. Move powerfully on my behalf I pray. Amen..

www.AliveToGod.com

AFRIKAANS

Handelinge 4:31

En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was,….’

 • Saam met gebed kom kragtige resultate.
 • Soms onderskat ons die krag van gebed.
 • Gebed is eenvoudig om met God te praat en ons vesoeke na Hom toe te bring.
 • Mag jy ‘n kragtige deurbraak sien wanneer jy bid!

Gebed: Vader, ek neem nou die tyd om te bid en die dinge wat my in die gesig staar voor U voete te kom neerlê.  Sal U asseblief kragtig om my onthalwe handel. Amen.

www.AliveToGod.com

SPANISH

Hechos 4:31

‘Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos’

 • La oración brinda resultados con su poder.
 • Algunas veces subestimamos el poder de la oración.
 • La oración es simplemente hablar con Dios y traer nuestras peticiones a Él.
 • ¡Que veas un poderoso avance mientras oras!

Oración: Señor, en este momento me pongo en oración y te traigo los problemas que estoy enfrentando a tus pies. Oro para que te muevas poderosamente en mi favor. Amén

www.AliveToGod.com

MANDARIN

使徒行传 4;31

祷告完了,聚会的地方震动,,…. 。

 • 祷告带来它能力的果效
 • 有时我们低估了祷告的能力
 • 祷告是单纯的与上帝谈话和将我们的祈求带到祂面前。
 • 愿你看见强大的突破正如你所祷告的!

祷告: 主啊, 此时此刻我祷告,将我面对的问题带到你的脚前。大能大力的成全我的祷告。 阿们

www.AliveToGod.com

Advertisements

One Response to “Thought for today”

 1. john.naicker@cellc.blackberry.com Says:

  Amen
  Sent from my BlackBerry®


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: