Alive To God – Daily Thought

DW26FEBRUARY16

ENGLISH

Proverbs 3:5

‘Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding.’

 • The Lord calls us from a place of self-reliance to a place of dependence on Him.
 • When we think we are wise we stand in a dangerous place.
 • We need to get to that place where we can completely trust Him.
 • Don’t rest on your understanding, seek His.

Prayer: Lord, forgive me for thinking that I know what to do or which way to turn. I recognise that You know better than I do and I choose to rest in Your wisdom. Amen

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Spreuke 3:5

 • Die Here roep ons uit ‘n plek van selfvertroue tot ‘n plek van vertroue op Hom.
 • Wanneer ons dink ons is wys staan ons op ‘n gevaarlike plek.
 • Ons moet by daardie plek kom waar ons totaal op Hom kan vertrou.
 • Moenie op jou eie insig rus nie, soek Syne.

Gebed: Vader, vergewe my dat ek gedink het dat ek weet wat om te doen of watter pad ek moet volg. Ek besef dat U beter weet as wat ek doen en ek kies om in U wysheid te rus. Amen

www.alivetogod.com

SPANISH

Proverbios 3:5

“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia.”

 • El Señor nos llama desde una postura de autoconfianza, a una postura de total dependencia hacia Él.
 • Cuando nos creemos sabios, estamos parados en un lugar peligroso.
 • Necesitamos llegar a ese lugar en el cual confiamos totalmente en Él.
 • No te descanses en tu entendimiento, más bien búscalo.

Oración: Señor, perdóname por pensar que yo sé lo que debo hacer o a dónde debo ir. Reconozco que Tú sabes mejor que yo y elijo descansarme en tu sabiduría. Amén.

www.alivetogod.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: