Alive To God – Daily Thought

DW18AUG16

ENGLISH

Genesis 7:16

‘A male and female of each kind entered, just as God had commanded Noah. Then the LORD closed the door behind them.’

  • Life is full or opportunities and choices.
  • Life presents us with a ‘window of opportunity’ to do the right thing.
  • But there comes a time when God closes the door behind us.
  • It is then that we see the benefit of the choices we have made.

Prayer: Lord, help me, as I take each day that You have given me, to do the right thing and follow Your leading. May I use my ‘window of opportunity’ to do what honours and pleases You. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Génesis 7:16

‘En die wat ingaan, het gegaan as mannetjie en wyfie van alle vlees soos God hom beveel het. En die HERE het agter hom toegesluit.’

  • Die lewe is vol geleenthede en keuses.
  • Die lewe bied ons ‘n ‘venster van geleentheid’ om die regte ding te doen.
  • Maar daar kom ‘n tyd wanneer God die deur agter ons toemaak.
  • Dit is wanneer ons die nut van die keuses wat ons gemaak het, sal sien.

Gebed: Vader, help my, wanneer ek elke dag wat U vir my gegee het , neem om die regte ding te doen en U leiding te volg. Mag ek my ‘venster van geleenthied’ gebruik om te doen dit wat U eer en U behaag. Amen.

www.alivetogod.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: