Alive To God – Daily Thought

dw16sep16

ENGLISH

Psalm 51:10

‘Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.’

 • The Lord is continuously at work in each of lives.
 • The key words here are the words ‘create’ and ‘renew’.
 • God can bring about something in us that did not exist before.
 • He can take what looks worn out and make it new all over again.

Prayer: Lord, today, I give You the right of way to work in my heart and in my life. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me, I pray. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 51:12

‘Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.’

 • Die Here werk aanhoudend in elkeen van ons se lewens.
 • Die sleutel woorde hier is die woorde ‘skep’ en ‘opnuut’.
 • God kan iets in ons voortbring wat nie voorheen bestaan het nie.
 • Hy kan dit wat verslete is neem en dit weer nuut maak.

Gebed: Vader, ek gee U vandag die reg om in my hart en in my lewe te werk. Ek bid dat U ‘n rein hart in my sal skep en ‘n vaste gees in my opnuut sal gee. Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 51:10

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu.”

 • El Señor está trabajando en nuestras vidas todo el tiempo.
 • Las palabras claves aquí son “crear” y “renovar”.
 • El Señor puede poner en nosotros algo que no existía antes.
 • Puede llevarse lo que parece gastado y renovarlo totalmente.

Oración: Señor, hoy te doy vía libre para trabajar en mi corazón y en mi vida. Crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu, te lo pido. Amén.

www.alivetogod.com