Alive To God – Daily Thought

dw22sep16


ENGLISH

Psalm 108:1

‘My heart is confident in You, O God; no wonder I can sing Your praises with all my heart!’

  • Let your heart have confidence in the Lord you God.
  • It is out of this confidence that we can trust Him each day.
  • When we trust Him we can focus on His goodness and faithfulness.
  • Let faith and praise arise from within your heart and soul.

Prayer: Lord, thank You for the confidence that I can have in You. May my life bring You praise and honour because of the confidence I have in You. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 108:2

‘My hart is gerus, o God! Ek wil sing en psalmsing, ja ook my eer.’

  • Laat jou hart op die Here jou God vertrou.
  • Dit is uit hierdie vertroue wat ons elke dag op Hom kan staatmaak.
  • Wanneer ons Hom vertrou kan ons op Sy goedheid en getrouheid fokus.
  • Laat geloof en lof vanuit jou hart en siel opstyg.

Gebed: Vader, ek dank U vir die vertroue wat ek in U kan hê. Mag my lewe vir U lof en eer bring as gevolg van die vertroue wat ek in U het. Amen.

 

www.alivetogod.com