Alive To God – Daily Thought

dw26sep16
ENGLISH

Psalm 3:3

‘You, LORD, are a shield around me, my glory, the One who lifts my head high.’

  • At times the pressures of life can bring us to a low place.
  • But the Lord graciously comes alongside and lifts up our heads.
  • The Lord does not want us to walk around with our heads hanging.
  • He wants us to face each day with our heads held high because He is our hope.

Prayer: Lord, thank You that You are the lifter of my head. May Your glory come and shine on me and through me because of my hope in You. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 3:4

‘Maar U, HERE, is ‘n skild  wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.’

  • Soms kan die druk van die lewe ons terneerdruk.
  • Maar die Here sal genadiglik kom en ons hoofde lig.
  • Die Here wil nie hê dat ons terneergedruk moet wees nie.
  • Hy wil hê dat ons elke dag met hoofde omhoog sal aandurf omdat Hy ons hoop is.

Gebed: Vader, dankie dat U die een is wat my hoof lig. Mag U heerlikheid oor en deur my skyn as gevolg van my hoop op U. Amen.

www.alivetogod.com