Alive To God – Daily Thought

DW05SEP16


ENGLISH

Psalm 61:4

‘I long to dwell in Your tent forever and take refuge in the shelter of Your wings.’

 • What is the longing of your heart today?
 • Do you long for the presence of the Lord and the shelter of His wings?
 • There is a place under His wings reserved exclusively for you.
 • Take refuge in the Lord your God, and let Him be your hiding place.

Prayer: Lord, as I start this new week, I choose to move closer to You. I do this because I realise that You are the refuge and protection I need.  Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 61:5

‘Ek wil in U tent vertoef vir ewig, in die skuiplek  van u vleuels my verberg.’

 • Waarna verlang jou hart vandag?
 • Verlang jy na die teenwoordigheid van die Here en die skuiling van Sy vleuels?
 • Daar is ‘n plek onder Sy vleuels wat eksklusief vir jou bespreek is.
 • Neem skuiling in die Here jou God, en laat Hom jou skuilplek wees.

Gebed: Vader, aan die begin van hierdie nuwe week, kies ek om nader aan U te kom. Ek doen dit want ek besef dat U die skuiling en beskerming is wat ek nodig het.  Amen.

 

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 61:4

“Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas.”

 • ¿Cuál es el deseo de tu corazón hoy?
 • ¿Anhelas estar en la presencia del Señor y habitar bajo sus alas?
 • Hay un lugar bajo sus alas reservado especialmente para ti.
 • Refúgiate en el Señor tu Dios y conviértelo en tu escondite.

Oración: Señor, al comenzar esta semana, elijo estar más cerca de ti. Lo hago porque me he dado cuenta de que Tú eres mi refugio y protección. Amén.

www.alivetogod.com