Alive To God – Daily Thought

dw06dec16

ENGLISH

Acts 5:19

‘During the night an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out.’

  • The Lord is your great deliverer.
  • The things that life bring to hold you back are no hindrance to Him.
  • At any moment He can intervene and open closed doors.
  • Let us live in expectation of His mighty hand touching and changing things.

Prayer: Lord, thank You that You are the One who can come and open doors that no man can shut. You are my great deliverer and I live with faith and expectation in Your grace, mercy and loving-kindness towards me. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Handelinge 5:19

‘Maar ‘n engel van die Here het in die nag die deure van die gevangenis oopgemaak en hulle uitgelei…;’

  • Die Here is jou groot Verlosser.
  • Die dinge wat die lewe op jou pad bring om jou te verhinder is vir Hom geen struikelblok nie.
  • Hy kan enige oomblik tussenby kom en toe deure oopmaak.
  • Kom ons lewe met die verwagting dat Sy magtige hand dinge sal aanraak en verander.

Gebed: Vader, dankie dat U die Een is wat kan kom en deure oopmaak wat niemand kan toemaak nie. U is my groot verlosser en ek lewe met geloof en verwagting binne U genade, barmhartigheid en goedertierenheid teenoor my. Amen.

 

www.alivetogod.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s