Alive To God – Daily Thought

dw05dec16

ENGLISH

Matthew 1:24

‘When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife.’

  • Obeying and following the leading of the Lord is vital.
  • The Lord wants to come in different ways and give us direction and leading.
  • When the Lord speaks it is incumbent on us to respond and obey.
  • The moment this happens, situations change and miracles happen.

Prayer: Lord, it is my desire to follow Your leading and guidance in my life. May I not miss the gentle whispers of Your voice in my life. May I know the joy of being in Your will and purpose for my life. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Matthéüs 1:24

‘En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem;’

  • Dit is belangrik om die leiding van die Here gehoorsaam te volg.
  • Die Here wil op verskillende maniere kom en ons rigting en leiding gee.
  • Wanneer die Here spreek is dit ons plig om te reageer en gehoorsaam te wees.
  • Die omblik wat dit gebeur verander situasies en wonderwerke vind plaas.

Gebed: Vader, dit is my begeerte om U leiding in my lewe te volg. Mag ek die sagte fluistering van U stem in my lewe nie misloop nie. Mag ek die vreugde ken om binne U wil en doel vir my lewe te wees. Amen.

 

www.alivetogod.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s