Alive To God – Daily Thought

dw08dec16

ENGLISH

Luke 1:46-47

And Mary said, ‘My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Saviour.

  • You and I have a privilege and joy to live lives of worship unto God.
  • Mary, the mother of our Saviour, understood how important this aspect was.
  • She determined that her soul would magnify the Lord.
  • As we approach the wonderful season ahead, let our spirits also rejoice in God.

Prayer: Lord, thank You for Your goodness and mercy towards me. As I get ready to celebrate Your birth and Your coming to earth to be my Saviour, I rejoice in the knowledge that You are my Saviour and my Lord. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Lukas 1:46-47

‘En Maria het gesê: My siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God, my Saligmaker;’

  • Ek en jy het ‘n voorreg en ‘n vreugde om God in ons lewens te aanbid.
  • Maria, die moeder van ons Saligmaker, het verstaan hoe belangrik hierdie aspek was.
  • Sy het besluit dat haar siel die Here sou verhoog.
  • Waar ons die wonderlike Kersseisoen nader, kom laat ons gees ook in God verheug wees.

Gebed: Here, dankie vir U goedheid en genade teenoor my. Waar ek gereed maak om U geboorte te vier asook U koms na die aarde toe om my Verlosser te wees, verheug ek my in die wete dat U my Verlosser en Here is. Amen.

www.alivetogod.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s