Alive To God – Daily Thought

dw12jan17

ENGLISH

Ezekiel 34:15

‘I Myself will be the Shepherd of my sheep and cause them to lie down in peace, says the Lord.’

  • The Lord is your shepherd and He will take care of you.
  • We are His sheep and He takes responsibility for us.
  • He will bring you through every trial and challenge.
  • His heart for you is that you would know His peace in your daily life.

Prayer: Lord, thank You that You are my Good Shepherd. I look to You, for You are the only true source of peace. Amen.

 

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Eségiël 34:15

‘Ek self sal my skape oppas, en ekself sal hulle laat lê en rus, spreek die Here HERE.’

  • Die Here is jou herder en Hy sal vir jou sorg.
  • Ons is Sy skape en Hy neem die verantwoordelikheid vir ons.
  • Hy sal jou deur elke beproewing en uitdaging help.
  • Dit is Sy hartsbegeerte dat jy Sy vrede in jou daaglikse lewe sal ken.

Gebed: Here, dankie dat U my Goeie Herder is. Ek maak staat op U, want U is die enigste ware bron van vrede. Amen.

 

www.alivetogod.com