Alive To God – Daily Thought

dw09jan17

ENGLISH

Isaiah 3:10

‘Say to the righteous that it will go well with them, for they will eat the fruit of their actions.’

  • As we embrace the future let us be filled with hope.
  • May it go well with you as He leads you day by day!
  • Let faith and expectation always triumph over discouragement and despair.
  • The Lord has plans for you and they are plans for good.

Prayer: Lord, thank You that as I step into the future, You are already there. You know the way ahead and You want reassure me of Your care and love for me. Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Jesaja 3:10

‘Sê van die regverdige dat dit met hom goed sal gaan; want die vrug van hul handelinge sal hulle eet.’

  • Waar ons die toekoms omhels laat ons met hoop vervul wees.
  • Mag dit goed gaan met jou terwyl Hy jou dag na dag lei!
  • Laat geloof en verwagting altyd oor ontmoediging en wanhoop triomfeer.
  • Die Here het planne vir jou en dit is planne vir voorspoed.

Gebed: Vader ek dank U dat waar ek die toekoms ingaan is U alreeds daar. U ken die pad vorentoe en U wil my verseker van U sorg en liefde vir my. Amen.

www.alivetogod.com

One thought on “Alive To God – Daily Thought

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s