Alive To God – Daily Thought

dw13jan17

ENGLISH

Psalm 37:3

‘Trust in the LORD and do good. Dwell in the land and feed on faithfulness.’

 • Our hope must always be in God.
 • He should be the One in whom we place our complete trust and confidence.
 • As we live our lives let us ‘feed on His faithfulness’.
 • Let us expect, let us anticipate and let us see His faithfulness.

Prayer: Lord, thank You for Your faithfulness towards me. May my very existence be grounded in the fact that You are faithful and You remain faithful! Amen.

www.alivetogod.com

AFRIKAANS

Psalm 37:3

‘Vertrou op die HERE, en doen wat goed is; bewoon die aarde en beoefen getrouheid,’

 • Ons hoop moet altyd in God wees.
 • Hy moet die Een wees in wie ons, ons geloof en vertroue tenvolle vestig.
 • Terwyl ons lewe kom ons versadig ons op Sy getrouheid.
 • Laat ons Sy getrouheid verwag, vooruit sien en dan beleef.

Gebed: Vader, dankie vir U getrouheid teenoor my. Mag my hele bestaan gegrond wees in die feit dat U getrou is en altyd getrou sal bly! Amen.

www.alivetogod.com

SPANISH

Salmo 37:3

“Confía en el Señor y haz el bien; establécete en la tierra y manténte fiel.”

 • Nuestra esperanza siempre debe estar en Dios.
 • Él debe ser en quien ponemos por completo nuestra confianza.
 • Al vivir nuestras vidas, mantengámonos fieles.
 • Esperemos, anticipemos y veremos Su fidelidad.

Oración: Señor, gracias por Tu fidelidad hacia mí. Ayúdame a que yo pueda afianzarme en el hecho de que Tú eres fiel y permaneces fiel! Amén.

www.alivetogod.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s